Kwaliteit

De wet BIG stelt eisen aan de kwaliteit van de geleverde zorg.
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten bewaakt en bevordert de kwaliteit van beroepsuitoefening.

Sinds juni 2000 is het Kwaliteitsregister Paramedici opgezet. Na minimaal 5 jaar registratie in het basisregister, kan een mondhygiënist met voldoende bijscholing en werkervaring zich laten registreren in het Kwaliteitsregister. De registratie geeft aan dat de mondhygiënist actief is en heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De praktijk voor mondhygiëne E. Rebel, voldoet aan de eisen die worden gesteld om ingeschreven te staan in het Kwaliteitsregister.

Als gevolg van verandering van de Wet BIG, is uw mondhygienist vanaf 23 mei 2006 rechtstreeks toegankelijk zonder verwijzing van uw tandarts.

Geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici  2000 -2005 

Geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici  2005 -2010

Geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici  2010 -2015

Geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici  2015 -2020